Stowarzyszenie JUTRZENKA                                                    

ul. Raczyńskich 7 39-200 Dębica. 


HARMONOGRAM pracy w Stowarzyszeniu „JUTRZENKA” W 2019 roku          (aktualizacja 04.09.2019)

             

      WTOREK – CZWARTEK  16.00 – 18.00

Punkt informacyjno-konsultacyjny - Danuta Chmura

         WTOREK 

KONSULTANT DS. UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH  

mgr Dominika Szarek specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

2 i 4 WTOREK MIESIĄCA

godz. 16.00 - 18.00

laska                                      

            ŚRODA 

godz.18.00 – 20.00

ZAJĘCIA PSYCHO-EDUKACYJNE  DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH        
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

1-sza środa m-ca - grupa wsparcia dla uzależnionych

4-ta środa m-ca grupa wsparcia dla współuzależnionych

2-cia i 3-cia środa m-ca - rozmowy indywidualne

Ewa Chodur  Instruktor terapii uzależnień i współuzależnienia           

          CZWARTEK   

2 i 4 CZWARTEK MIESIĄCA

godz.16.00 – 18.00
PEDAGOG
mgr Wiesław PrzybyszW siedzibie Stowarzyszenia „JUTRZENKA” odbywają się również MITINGI:
MITING grupy AA DROMADER – każdy wtorek godz. 18.00 , każda niedziela godz. 17.15
MITING grupy AL-ANON ISKIERKI – każdy czwartek godz. 18.00

Miting AA dla kobiet - każdy ostatni piątek miesiąca godz. 18.00  


WSZYSTKIE PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE

Realizacja zadania „Prowadzenie działań terapeutycznych i terapeutyczno-edukacyjnych wspierających utrzymanie abstynencji” przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Dębica zgodnie z umową nr SO 142/2017 z dn. 29.12.2017

Do góry