Klub Abstynentów JUTRZENKA                                                    
ul. Raczyńskich 7 39-200 Dębica. 

                   laska
ZAPRASZAMY
do udziału w obozie (warsztatach) organizowanym w dniach 4-6 PAŹDZIERNIKA 2013 roku w miejscowości Orelec w Bieszczadach

http://www.demkowicz.pl/

http://www.twojebieszczady.pl/noclegi/magija.php 
 
Planowany wyjazd 4 paździerrnika 2013 r. ( piątek ) o godz. 16-tej.
Przewidywany koszt  uczestnictwa ok. 120 złotych  od osoby.
Dla Członków Klubu 100 zł.
Dojazd samochodami uczestników.
 
Zapisy do 25 września 2013r. wraz z wpłatą za pobyt (preferowany przelew na Konto Klubu)
nr konta: 50 9475 0003 2001 0014 8005 0001
 
Liczba miejsc ograniczona- 18 osób!!
 
Zapisy i informacja :
 
Klub Abstynentów „JUTRZENKA” w Dębicy  tel. 146821669, od poniedziałku do piątku  w godz. 16-18
lub Beata tel. 509089476
 
 
Zarząd Klubu Abstynentów „Jutrzenka” w Dębicy
 
 
Do góry